علم در خدمت هنر

گاه‌نگاری در خدمت مکتب واقع‌گرایی

در موزه لوور پاریس می‌توان اثر Théodore Géricault، "دِربی 1821 در اِپسوم" را دید که در آن، اسب‌ها در وضعیت ventre à terre هستند [اصطلاحاً شکم بر زمین: بازنمایی دو با سرعت زیاد که در بعضی نقاشی‌ها به چشم می‌خورَد.]؛ چنین موقعیتی با یافته‌های مَره مبنی بر بلند [و جدا] شدن کاملِ اسب از زمین تنها در وضعیت چهار‌نعل همخوانی ندارد.

تغییرات اعمال شده به وسیله E. Meissonier در سال 1889م. بر جزئی از یک نقاشی که در حدود سال 1880م. کشیده بود.

تکرار و انباشت  

هنرمندان برای نشان دادن انسان در حال حرکت (در تصاویر یا در مجسمه ها) اغلب به تکرار یک موضوع در یک فضای واحد متوسل می‌شوند. همان طور که در بعضی نقوش برجسته مشهود است، توالی یک شخصیتِ واحد، گاه، منجر به ایجادِ احساسِ ریتم و توهم جابجایی می‌شود؛ این امر نشان می‌دهد که پیشینیان ما بر یک چنین تکنیکی که باعث می‌شده سربازان یا اسب ها در سر جایشان متحرک دیده شوند مسلط بوده‌اند، یا آن طور که مَره در اثرش "حرکت" می‌گوید: "تنظیم [وفق دادن] خود با پیشرفتِ آرامِ نظریاتِ مقدس".  به محض این که بشر توانست تصاویر ذهنی خود و به ویژه دنیای موجودات پویا را به صورت طرح‌هایی ترجمه کند، از این روش تصویری، که در نقاشی‌های دیواریِ کهنِ کشف شده [برای مثال،] در غار Chauvet فرانسه نیز موجود است، بهره گرفت.  

ردّ حرکت و هنر انتزاعی

ردها یا خطوط گرافیکیِ ثبت شده به وسیله اِتیِن ژول مَره بسیاری از هنرمندان غربی مانند پیکاسو یا ماتیس، آغازگرانِ هنری که امروزه "نقاشی با نور (light painting)" خوانده می‌شود، را به خود جذب کرده‌اند؛ این هنر عبارت است از ثبت ردّ چراغ[ها]ی نورانیِ در حال حرکت به واسطه یک دوربین عکاسی و با زمان نوردهی طولانی [چندین ثانیه].

G Mathieu (1950)
Man Ray, Space writing (1920)
Jacques Pugin (1984)
Picasso & Matisse par Gjon Mili  ( 1949)
Picasso & Matisse par Gjon Mili  ( 1949)

پیوند نقاشی با نور

افزون بر فراهم آوردن ابزاری نوین برای فیزیولوژی انسانی، روش مَره به ظهور رشته پژوهشی نوینی در روانشناسی، در ارتباط با مطالعه درک بصریِ حرکت منجر شد (ر. ک. پیوندهای بعدی).

مصاحبه

هنر و علم: ازدواجی پرتلاطم


ژولیت ​ پُودزُو

مورخ هنر

پیوندهایی به سویِ شکل هایی دیگر از هنر هندسی سازیِ بدن

مصاحبه

دیدار بین مَره و مایبریج


مَریُون لُوبا
  هنربان موزه های شهر بُون

زیباشناسی سرعت

ارزش زیبا شناختی حرکت، مکتب ایتالیاییِ فوتوریسم را به سوی استفاده‌ای نظام‌مند از آن، جهت ترویجِ پیشرفت فناوری، پویایی انسان، که با یک ماشین یکی دانسته شده بود، و نیز، جهت بازآفرینیِ احساسِ سرعت سوق داد.

نمایشگاه گردانان

  • تیه‌ری ​ پُودزُو، استاد دانشگاه بورگونی، فرانسه
  • شباهنگ کوثر، مدرس دانشگاه-پژوهشگر، ایران

با حمایت سخاوتمندانه

  • سفارت فرانسه در ایران 
  • دانشگاه بورگونی در دیژُون
  • لابراتوار CAPS INSERM U1093 در دیوژن
  •     انجمن دوستان مره و موزه های بُون

شرکا و صاحبان ​حق 

  • کُولِژ دُو فرانس 
  •  شهرداری بُون
  • کاخ گلستان تهران